Informace důležité po prodeji/koupi bytu

Přehlášení bydliště, občanský průkaz a dokumenty

Vaše první kroky povedou na magistrát v místě nového trvalého bydliště. Výhoda magistrátu spočívá v tom, že hned zažádáte i o nový občanský průkaz (OP).
Na magistrátu to probíhá tak, že nejdříve navštívíte přepážku, kdy vyplníte formulář o změně místa trvalého pobytu a zaplatíte 50 Kč (osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny). Bude vám ustřižen rožek občanky a vydán prozatímní doklad – žlutá kartička „Potvrzení o změně trvalého pobytu“, kde máte už uvedenou novou (ale ještě i starou) adresu.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je zapotřebí:

- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
- předložit platný občanský průkaz,
- doložit vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva)

Podnikatelé, zamiřte hned na živnostenský úřad

Po změně trvalého bydliště musí podnikatelé informovat svou zdravotní pojišťovnu, Správu sociálního zabezpečení, finanční úřad a živnostenský úřad.

Zamiřte však nejprve na Živnostenský úřad a vyhnete se návštěvě dalších tří jmenovaných míst

Živnostenský úřad může totiž všechny elektronicky informovat, je tedy zcela zbytečné jít nejdříve třeba na zdravotní pojišťovnu. Na živnostenském úřadu potřebujete starý OP a Potvrzení o změně trvalého pobytu. Musíte zaplatit poplatek 100 Kč. Když nepodnikáte, musíte sami informovat vaši zdravotní pojišťovnu.

Řidiči se nevyhnou odboru dopravy

Na tento úřad si nezapomeňte malý i velký technický průkaz. Řidičský průkaz potřebovat nebudete, pokud se stěhujete v rámci města. V ostatních případech, tedy pokud se změní položka bydliště, je nutné zažádat o nový řidičák. Změnu jakéhokoliv údaje na řidičáku musíte v novém místě pobytu nahlásit do pěti dní od chvíle, kdy k ní došlo. Správní poplatek v tomto případě činí 50 kč, v případě expresního vydání řidičského průkazu do 5 dnů je to 500 Kč.
Dopravní odbor musíte navštívit také kvůli změně v registru. Jdete tak vlastně žádat o nový „malý techničák“, který vám bude vydán už s novou adresou. Tato změna nic nestojí, bohužel však zabere nejvíce času, protože čekáte ve frontě na stejné přepážce s lidmi, co mají pod paží SPZku…

Další povinnosti

Mezi další povinnosti patří přihlášení se na Odboru životního prostředí k poplatku za komunální odpad, informování zaměstnavatele, banky, pojišťovny, dodavatele plynu, elektřiny, vody, úřadu práce (pokud jste nezaměstnaní), lékaře, pošty a v neposlední řadě i katastrálního úřadu - pokud jste nemovitost koupili. To, že máte výpis z katastru nemovitostí, kde figurujete jako vlastník, neznamená, že tam máte jako trvalé bydliště vlastní nemovitost. Tento úřad je potřeba navštívit také, bude se vám to hodit při žádání odpočtu úroků z úvěru.

Oznámení vůči SVJ (společenství vlastníků jednotek)

Kupující je povinen oznámit společenství vlastníků nabytí vlastnictví bytu (kontakt na SVJ předá kupujícímu prodávající).

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti platí ten, kdo je k 1.1. daného roku vlastníkem nemovitosti. Daňové přiznání se podává pouze poprvé a je potřeba tak učinit do 31.1. daného roku, následně Vám již chodí složenky k 31.5. Většinou Vám daňové přiznání ochotně pomohou vyplnit na místně příslušném finančním úřadě. Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rozhodnuto o jeho povolení, je nový vlastník povinen podat daňové přiznání v následujícím novém roce nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Pojištění, výměna klíčů

Kupující by si měl zajistit pojištění bytu a domácnosti (pokud to u hypotéky již nesjednala banka). Doporučujeme vyměnit vložku ve vstupních dveřích.

Převod energií a plynu

Za Vás provede/ provedla na realitní kancelář

Platby za služby spojené s užíváním bytu

Kupující je povinen informovat o nabití jak SVJ tak kontaktovat správní firmu, která mu vystaví přehled plateb na jednotlivá období.

zpět na rady