Voda ze studny - pít či nepít, toť otázka

Posledním tématem, jemuž se v tomto roce budeme věnovat, je nemoc nemovitostí, která může způsobovat nepříjemná onemocnění majitelů domu. Je to kvalita pitné vody. Přes 90 procent obyvatel u nás má přístup k vodě z veřejných vodovodů, kde je kvalita vody kontrolována. Necelých 10 procent lidí se ale musí spoléhat na vlastní zdroj vody ze studny. Pokud tedy již vlastníte nebo se chystáte koupit dům či chatu se zdrojem vody z vlastní studny, je nutné řešit otázku její kvality.

U lokálních zdrojů vody, tedy u studní, může voda obsahovat zvýšené koncentrace chemických či biologických látek. To, že je voda na pohled čistá a při ochutnání dobrá, neznamená, že je v pořádku.

Biologické látky se dají zlikvidovat převařením (pětiminutový var obvykle zlikviduje bakterie, viry a parazity) ale převaření nemusí odstranit nebezpečné koncentrace některých chemických látek.

Nebezpečné dusičnany

Jednou z těch, na které je převaření krátké, jsou dusičnany. Intenzivní zemědělství zvyšuje koncentraci dusičnanů v půdě, ty pak přecházejí do podzemní vody. U hlubokých studen se kontaminace dusičnany projevují se značným zpožděním a zároveň jsou ještě řadu let ve vodě přítomny i po likvidaci zdroje.

Nebezpečí dusičnanů je v tom, že se v trávicím traktu člověka rozkládají na dusitany, které se vstřebávají do krve a způsobují přeměnu krevního barviva hemoglobinu na methemoglobin, který má nižší schopnost přenášení kyslíku a organismu hrozí „vnitřní udušení“.

Zejména kojenci do 3 měsíců věku mají omezený mechanismus na přeměnu methemoglobinu na hemoglobin, a proto je pro ně dusičnany a dusitany zamořená voda velmi nebezpečná.

Typickým případem problémové vody byla ta ze studny u rodinného domku v obci Žernov. Studna kopaná a lámaná ve skále, hluboká je přes 37 metrů a stará přes 300 let. Původní majitelka nemovitosti žila v přesvědčení, že voda ze studny je naprosto perfektní a dokonce si její dcera vodu vozila do Hradce Králové pro svoje děti.

Rozbor vody na podzim roku 2013 však ukázal, že koncentrace dusičnanů jsou 82,9 mg/l, což překračuje současně platný limit 50 mg/l. Rovněž mikrobiologické a biologické ukazatele byly překročeny. Voda tedy nebyla pro pití vůbec vhodná.

Koncentrace všech rozpustných látek ve vodě se významně mění s množstvím vody ve studni. Z naší zkušenosti vyplývá, že na podzim jsou koncentrace škodlivých látek vyšší než na jaře a v létě, kdy je koncentrace zředěna tajícím sněhem a jarními dešti.

Jak se problémům s vodou ze studny vyhnout

Kvalitu vody ve studnách je z výše uvedených důvodů nutné pravidelně kontrolovat a to minimálně jednou ročně. Na pravidelnou kontrolu kvality se ale bohužel často zapomíná. Při inspekcích nemovitostí slýcháme „Tady je kojenecká voda“ a při dotazu na poslední rozbor dostáváme odpověď: „Nevím přesně, ale je to víc než 5 let“.

Pokud voda ze studny nesplňuje povolené koncentrace nebezpečných látek, je nutná její úprava před použitím. Úprava vody může být jak mechanická, tak chemická. Na trhu existují filtry, které umí z vody odstranit nebezpečné koncentrace látek. Je potřeba ale vždy použít správný filtr dle rozboru vody a filtry pravidelně vyměňovat a udržovat.

zdroj: novinky.cz, čtvrtek 18. prosince 2014, 11:22

zpět na rady