Nejčastější nemoci střešních krovů

Na domech se šikmou střechou se setkáváme s krovy. Jsou to většinou dřevěné nosné konstrukce, které nesou celou šikmou střechu. Přestože je to konstrukce osvědčená staletími, zvláště rekonstruované krovy trpí často závažnými problémy a nemocemi.

První nemoc souvisí se změnou využití podkroví. Na starém domě se starým krovem a prázdnou půdou se vestavělo obytné podkroví. A najednou krov nefunguje. Co se mohlo stát?

Staré krovy jsou často tvořeny složitými soustavami stolic, věšáků či kleštin. Při zabydlování podkroví ale tyto prvky často překáží plánované dispozici. Odstranění těchto prvků pak logicky ovlivní tuhost a stabilitu celé konstrukce. Obtížné mohou být např. šikmé pásky sloupků, které podepírají vodorovné prvky – tzv. vaznice a snižují rozpětí uložení vaznic. Dimenze vaznice by po odstranění šikmých pásků měla být vždy upravena.

Nadměrné přitížení krovu

S již zmíněným trendem zabydlování nevyužitých podkroví souvisí i zvýšení zatížení krovu. Krokve dříve zatížené jen krytinou, jsou nyní zatíženy celou skladbou zateplené střechy. Tento stav má vliv také na odtávání sněhu. Po zateplení krovu již nedochází k takovému odtávání sněhu a sníh se na střeše hromadí a způsobuje vyšší zatížení krovu.

Rozvoj využívání sluneční energie v posledních letech má vliv na přitěžování krovů v exteriéru. Solární panely naplněné vodou krovy přetěžují svojí tíhou, ale také sněhem, který se nad panely zadržuje. Solární panely je proto vhodné umísťovat z důvodu přitížení krovu sněhem zadrženým na střeše co nejvýše hřebeni, i za cenu horší dosažitelnosti.

Problém s vybočením krovu do strany

Aby se zatížení z krovu správně přeneslo do stěn (a pak dál až do základů), pokládá a kotví se na horní část stěny posledního podlaží dřevěný trám, tzv. pozednice, do které se krov opírá. Zatížení z krovů u tzv. krokevního systému je záludné v tom, že vedle svislé složky obsahuje i složku vodorovnou, tedy má tendenci stěny od sebe odtlačovat.

Různé typy krovů mají různý podíl této vodorovné složky. U starších domů vodorovnou sílu mohou zachycovat kovová táhla v úrovni stropů (někdy bývají vidět těsně nad podlahou půdy) či kovová táhla kotvící pozednici do podlahy. Pokud jsou táhla uvolněná (měla by být napnutá jako struny) či odstraněna, pak již neplní svou funkci. Pozednice se pak vysouvá směrem ven z objektu, případně se naklání, někdy i s částí stěny, ke které je kotvena.

Mokré dřevo

Krov, stejně jako všechny dřevěné konstrukce, by se měl stavět z vysušeného dřeva, které nepřesahuje hmotnostní vlhkost 18 %. Předejde se tak objemovým ale i tvarovým změnám prvků. Výsušné trhliny mohou nepříznivě ovlivnit únosnost napojení prvků krovu.

Pokud na prvky krovu navazují povrchové úpravy nebo jsou do nich kotveny například sádrokartonové podhledy, může při vysychání prvku dojít k jejich poškození.

zdroj: novinky.cz, čtvrtek 11. prosince 2014, 12:21

zpět na rady