Tučným poplatkům za předčasné splacení hypotéky se můžete vyhnout

Poplatky za předčasné splacení hypotéky.

Air Bank, zatím jako jediná banka, se rozhodla na pokyny ministerstva nečekat a letos v březnu nabídla klientům svou novou hypotéku bez jakýchkoliv poplatků. Zatím je určena jen klientům, kteří k bance přejdou se svou stávající hypotékou, příští rok by měla být nabízena i zájemcům o nové hypotéky.

Mnozí z majitelů hypoték na vlastní kůži poznali, jak banky trestají mimořádnou splátku či dokonce předčasné splacení hypotéky v době fixace. Považují to totiž za porušení splátkového kalendáře a napaří klientům tučný poplatek v řádu mnoha desítek tisíc korun v závislosti na výši hypotéky či předčasné splátky. Ovšem můžete se mu vyhnout, pokud na mimořádnou splátku budete myslet už při podpisu smlouvy.

Začíná se blýskat na lepší časy. V Evropské unii od loňského února začala platit směrnice, která členským státům umožňuje sankce za předčasné splacení hypotéky zakázat. Ministerstvo financí se tak požadavky Bruselu chystá implementovat do zákona, který bude kromě jiného regulovat i poplatky za předčasné splacení hypotečního úvěru.

Jarní novinky


„Klienti mohou kdykoliv udělat zdarma jak mimořádnou splátku, tak svou hypotéku celou předčasně splatit. V případě, že by se klient rozhodl převést svou hypotéku ještě během doby fixace jinam, zaplatil by nám pouze poplatek ve výši našich opravdových nákladů na zajištění úroku,” uvedl pro Právo Vladimír Komjati z Air Bank.

S nabídkou mimořádné splátky zdarma přišla od dubna i UniCredit Bank. „Všem klientům, kteří po 1. dubnu 2015 uzavřou hypoteční smlouvu s fixní sazbou, umožní UniCredit Bank každý rok mimořádně splatit až 20 procent jistiny, a to zcela zdarma,” uvedl mluvčí banky Petr Plocek.

Mimořádné splátky bez sankcí ve smlouvě

Na možnost mimořádných splátek myslete už ve chvíli, kdy budete s bankou uzavírat smlouvu. Mnohé banky totiž klientům umožní i v době fixace bez sankce uhradit více, než je běžná měsíční splátka.
Například Česká spořitelna pro tento případ nabízí klientům službu Mimořádné splátky, měsíčně vás to ale přijde na 200 korun.

Pokud si klient v Raiffeisenbank sjedná tzv. turbo sazbu, může po každých dvanácti anuitních splátkách uhradit až 25 procent nesplacené jistiny zdarma. Podobně jsou na tom i klienti GE Money Bank, kteří mohou každých šest měsíců (nejdříve však po roce splácení) využít dílčí mimořádné splátky zdarma do výše 25 procent z celkové výše vyčerpaného úvěru.

Klienti ČSOB, Ery a Hypoteční banky mají možnost v případě sjednané služby Mimořádná splátka možnost bez sankce jednou ročně splatit až 20 procent z aktuálního zůstatku úvěru. Ve všech třech bankách navíc klienti mohou do smlouvy zakotvit i mimořádnou splátku ve výši 50 procent z výše úvěru. „V případě hypoték do 85 procent a 100 procent zástavní hodnoty nemovitosti může klient provést mimořádnou splátku kdykoliv až do výše 70 procent zástavní hodnoty nemovitosti,” doplnila Pavla Hávová z ČSOB.

Mimořádnou splátku ve výši 20 procent jednou ročně umožní i další banky, například mBank, Equa bank, za poplatek 150 korun měsíčně pak i Expobank či Fio banka. Deset procent z aktuální dlužné jistiny můžete pak mimořádně jednou ročně splatit u Sberbank.
Pokud si klient u UniCredit Bank sjedná k hypotéce službu Flexi, může provádět mimořádné splátky zcela zdarma.

Rozdílný přístup ke konstrukci poplatku

Každá z bank má nastavený vlastní výpočet sankčního poplatku za mimořádnou splátku, respektive za předčasné splacení hypotéky. Jedna skupina bank počítá poplatek procentem z výše mimořádné splátky. Další skupina pak do konstrukce poplatku zahrnuje jak procenta z výše splátky, tak počet měsíců či let zbývajících do konce fixace.

Česká spořitelna, Equa banka, Raiffeisenbank - 10 % z výše mimořádné splátky

ČSOB, Era, Hypoteční banka - 5 % z výše mimořádné splátky / každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby, max. 25 % z výše mimořádné splátky

Fio banka - 2 % z objemu splátky nad 20 % nominální výše hypotečního úvěru za každý započatý rok do konce období fixace

GE Money Bank - 5 % ročně do konce úrokového období z předčasně splacené jistiny

mBank - 5 % z objemu mimořádné splátky překračující 20 % nesplacené jistiny

Sberbank - 0,35 % z předčasně splacené částky za každý předčasně splacený měsíc zbývající do konce fixace úrokové sazby

UniCredit Bank - 5 % z výše mimořádné splátky za každý rok zbývající do konce fixace

Sankce za mimořádnou splátku i u stavební spořitelny

Vysokými sankcemi za předčasné splacení úvěru postihují klienty i stavební spořitelny. Poplatek se týká překlenovacích úvěrů, řádný úvěr ze stavebního spoření můžete splatit kdykoliv zdarma.
„Pokud má klient nezajištěný překlenovací úvěr, předčasné splacení i mimořádná splátka jsou bez poplatku, jestliže je klient vložil v posledních 12 měsících před splacením úvěru řádnými splátkami sjednanými v úvěrové smlouvě. V opačném případě účtujeme poplatek jedno procento z výše splátky,” upřesnila výpočet poplatku ve Stavební spořitelně České spořitelny Klára Pačesová.

„Vždy se řídíme ujednáními v příslušných Všeobecných úvěrových podmínkách (VÚP), které se liší pro různé smlouvy. Obecně se dá říci, že úhradu za předčasné splacení překlenovacího úvěru požadujeme a její výše záleží na znění jednotlivých VÚP, zpravidla se úhrada pohybuje kolem dvou procent z předčasně splácené částky za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby,” uvedla Hana Vaněčková z Modré pyramidy.

V Raiffeisen stavební spořitelně klient za mimořádnou splátku překlenovacího úvěru bez zástavy nemovitosti neplatí nic, se zástavou nemovitosti pak uhradí pět procent z výše mimořádné splátky, maximálně však 30 tisíc korun.

"U překlenovacího úvěru nezajištěného zástavním právem k nemovitosti si účtujeme poplatek ve výši 0,5 procenta z předčasně splacené části celkové výše úvěru, je-li splatnost splátky v termínu do jednoho roku před přidělením cílové částky, v opačném případě pak jedno procento z předčasně splacené části celkové výše úvěru. U ostatních překlenovacích úvěrů činí poplatek za předčasné splacení tři procenta z předčasně splacené části celkové výše úvěru za každý započatý rok do přidělení cílové částky," upřesnila Helena Dušková ze stavební spořitelny Wüstenrot.

Zdroj: novinky.cz

zpět na rady