Kdy a proč jsou okna mokrá i zevnitř

Každý z nás se už určitě setkal s oroseným oknem zevnitř místnosti. Pokud se to ale zrovna neděje v situaci, kdy se vyváří dětské pleny nebo prostěradla, či se suší v bytě cejchy, může se jednat o vadu oken, jednu z častých nemocí nemovitostí.

Okna (odborně výplně otvorů) jsou z hlediska tepelně izolačních vlastností jedním z nejslabších článků obálky domu. Výplněmi zpravidla dochází k vyšším tepelným ztrátám než obvodovými stěnami nebo střechou, a proto je také jejich vnitřní povrch chladnější než vnitřní povrch ostatních konstrukcí.

Pokud vnitřní povrchová teplota zasklení a rámů oken v zimním období klesne pod určitou hranici (teplotu rosného bodu), hrozí riziko orosení (odborně kondenzace - většinou v dolní části zasklení a na rámech), případně dochází k růstu plísní v místě přechodu zasklení do rámu, v rozích rámů apod.

(Vnitřní povrchy s relativní vlhkostí nad 80 % jsou pro růst plísní ideálním prostředím).

Co ovlivňuje odolnost vlastního okna proti orosení

Schopnost okenních výplní udržet si v zimním období vnitřní povrchovou teplotu nad teplotou rosného bodu charakterizují následující vlastnosti:

Typ zasklení – s rostoucím počtem skel v zasklení se zlepšují jeho tepelně izolační parametry.

Typ rámu – tepelně izolační vlastnosti rámů lze charakterizovat tzv. součinitelem prostupu tepla U ve W/m2K (čím nižší hodnota, tím kvalitnější rám).

Typ zasklívacího rámečku – v místě napojení zasklení na rám okna se používají tzv. distanční zasklívací rámečky. Použitý materiál rámečku (jeho tepelná vodivost) je rozhodující pro výši povrchové teploty v této části okna (přechod mezi zasklením a rámem). Nejlepší z tohoto pohledu jsou rámečky vyrobené na bázi plastu, nejhorší jsou rámečky hliníkové.

Vzduchotěsnost funkční a připojovací spáry okna – viz dále.

Netěsnosti ve funkční a připojovací spáře okna

Netěsnostmi ve funkčních (tam, kde se okno otvírá) a připojovacích (tam, kde je okenní rám napojen na stěnu) spárách může proudit studený vzduch do interiéru, čímž dochází k prochlazování okenní výplně i jejího okolí a tím ke snížení povrchové teploty a tím ke kondenzaci a potenciálu růstu plísní.

Těsnost funkční spáry je dána kvalitou těsnění a úrovní seřízení okenního rámu. Těsnost připojovací spáry je dána kvalitou a technologií jejího provedení.

Nejlépe z tohoto pohledu lze hodnotit připojovací spáry opatřené systémovými vzduchotěsnícími páskami ze strany interiéru i exteriéru.

Kdy jsou podmínky takové, že se orosí i dokonalé okno

Podle technických norem jsou obytné prostory navrhovány tak, aby při teplotě vnitřního vzduchu 21 °C a relativní vlhkosti 50 – 55 % ke kondenzaci na povrchu nedocházelo. Pokud je tedy vnitřní vzduch nadměrně vlhký či teplota u okna nízká, může dojít ke kondenzaci i na kvalitním okně.

Riziko nízké teploty u okna zvyšují nízkoteplotní způsoby vytápění (podlahový rozvod, nízkoteplotní topná tělesa) nebo absence topných těles pod oknem, případně jejich zaclonění nábytkem.

Rizika kondenzace na oknech


zdroj: novinky.cz, čtvrtek 20. listopadu 2014, 12:33

zpět na rady