O mě

„Neprodáváme nemovitosti, ani neposkytujeme servis na realitním trhu – uspokojujeme potřeby našich zákazníků v oblasti nemovitostí.“


Certifikovaný realitní makléř Miroslav Šebelík

Vážený čtenáři

Jmenuji se Miroslav Šebelík a jsem bývalý certifikovaný realitní makléř. Právě Vám jsem prostřednictvím kolegů z kanceláře RE/MAX připraven pomoci a nabídnout výhradní služby v realitním oboru.
Mou výhradní lokalitou je nejen PRAHA, ale i celý STŘEDOČESKÝ KRAJ.

V mládí jsem odcestoval na několik let do zahraničí, kde jsem ihned viděl, že život se dá žít lépe, pokud má člověk otevřenou a pozitivní mysl. V zahraničí i v Čechách jsem se dlouhodobě věnoval potřebám zákazníkům a tím jsem poznal důležitost a význam pečlivého výběru služeb.
Mám vlastní zkušenosti s realitami, procházel jsem si všemi útrapami, které Vás při prodeji či nákupu realit mohou potkat.

Vím, že každý klient má své individuální potřeby a zájmy a naší nabídkou a povinností je tyto potřeby naplnit.
Přeneste Vaše starosti na naší hlavu a neváhejte mne kdykoliv oslovit! Rád Vás s kolegy provedeme celým procesem.

Těším se na společnou spolupráci
Váš realitní pomocník a zprostředkovatel

Miroslav Šebelík

Kontakt

Realitní služby

Ve spolupráci s naší realitní kanceláří a jejich partnerů nabízíme kompletní předprodejní, prodejní i poprodejní servis. Samozřejmostí je právní servis od vybrané advokátní firmy. Níže popíši proces prodeje nemovitosti, kde vše můžete názorně vidět.
Proces prodeje se samozřejmě mírně liší v případě prodeje či pronájmu, či financuje-li kupující nemovitost hypotékou, právní forma vlastnictví a pod. V těchto případech také přizpůsobíme individuální marketing.
Pokud chcete i soukromě zjistit Vaše možnosti a aktuální hypoteční sazby, použijte kontaktní formulář s Vaším telefonním číslem. Ozveme se zpět a zpracujeme nabídku, samozřejmě pro Vás zdarma.

Gepard výhodná hypotéka - hypoteční kalkulačka

1. Příprava

 • Na první schůzce se primárně osobně seznámíte s makléřem, dozvíme se základní infomace o Vás a Vaší nemovitosti
 • Vysvětlíme Vám celý průběh prodeje, sdělíme podmínky spolupráce, představíme výhledový marketingový plán a zanalyzujeme prodejní cenu nemovitosti

2. Podpis zprostředkovatelské smlouvy

 • Podpis smlouvy je vlastně písemná forma předchozí ústní dohody. Chrání majitele nemovitosti před případnými nestandardními kroky makléře
 • V případě výhradní smlouvy má teprve makléř volné ruce k 100% nasazení a investování vlastních finančních prostředků (a tedy způsobu prezentace) a také času, vedoucího k rychlému a úspěšnému prodeji. Dobrý makléř s dobrou prezentací může prodat za více než Vás stojí zprostředkovatelská provize. Vnímejte výhradní zastoupení jako obrovskou výhodu.

3. Marketing a inzerce

Na začátku je dohodnuta obecná marketingová strategie dle individuality nemovitosti.

 • Profesionální fotograf
 • Inzertní realitní servery, Re/max inzerce (návštěvnost 300tis/měsíc)
 • Banner, plachta, výstrč
 • Tisk a distribuce
 • Home Staging
 • Video prohlídka, použití dronu
 • 3D půdorys
 • Provázanost nabídky mezi 1200 realitními makléři Re/maxu

4. Prohlídky

 • Kvalifikace kupujících s cílem odradit "realitní turisty"
 • Hledání vhodného financování pro klienty se zájmem o hypotéku před samotnou návštěvou

5. Rezervační depozitum

 • Klient financuje část koupě hypotékou
 • Klient disponuje hotovostí
 • Naše kancelář je oprávněna přijmout depozit do výše naší provize a to na zvláštní (neprovozní) účet

6. Příprava smluv

Připravujeme zejména typy smluv. Smlouva o úschově finančních prostředků (dále jen SUFP), kupní smlouva (KS), smlouva o smlouvě budoucí kupní (SSBK), zástavní smlouva (ZS), smlouvu o finančním vyrovnání a jiné.

 • V jeden den se u nás v kanceláři podepíší smlouvy KS a SUFP. KS se ponechá v úschově schovatele, dokud nedorazí finanční prostředky, poté schovatel uvolní KS (zpravidla realitní kanceláři), která podá návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • V případě financování nemovitosti hypotékou vzniká jeden důležitý krok a tím je podpis Zástavní Smlouvy. V jeden den se podepíše SUFP spolu s SSBK a ZS. SSBK se předloží bance, kde je dojednaná hypotéka, podepsaná úvěrová smlouva a splněné další podmínky nutné pro čerpání hypotéky (pojištění, bezdlužnost FU, bankovní odhad ceny nemovitosti apod.).
  ZS se vloží do katastru a tento návrh na vklad se také předloží bance. Klient odešle na účet úschov domluvenou výši vlastních zdrojů (doporučuji, aby toto bylo učiněno předtím, než se vloží ZS do katastru), banka ověří, zda to tak opravdu je a poté uvolní zbývající část kupní ceny na účet schovatele. Schovatel potvrdí, že obdržel celou kupní cenu a klienti se znovu sejdou, aby podepsali KS (v některých případech se podepisuje rovnou smlouva kupní, záleží na podmínkách banky)

7. Katastr

Katastr vyřizuje vklady týkající se jedné nemovitosti ve sledu, v jakém dorazily. Na proces mají 20 + 30 dnů. Prvních 20 dnů je nazýváno jako "ochranná lhůta", v této době není možno s nemovitostí nijak nakládat a jsou rozeslány informační dopisy na všechny účastníky řízení.
Pokud se žádná ze stran neohradí, katastr nemovitostí v řízení pokračuje.
Je třeba tedy dát pozor v případě financování hypotékou, aby zástavní smlouvy byly vloženy v pořádku a kompletní, jinak může nedořešený vklad zástavy blokovat zápis vlastnického práva a tím pádem prodlužovat termín výplaty financí prodávajícím.

 • 1. Návrh na vklad (V)
 • 4. Předání vkladu k aktualizaci
 • 7. Vypravení spisu
 • 2. Vyznačení plomby (P)
 • 5. Odsouhlasení budoucího stavu
 • 8. Ukončení řízení
 • 3. Předání ke zpracování
 • 6. Povolení vkladu práva

8. Provedení vkladu

 • Po provedení vkladu zajistíme aktuální List Vlastnictví (zkr. LV, veřejná listina, která obsahuje soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní určitý vlastník), kde je zaznamenán již nový majitel a ten předložíme schovateli
 • Na základě nové LV provede schovatel výplatu schované částky
 • Pokud na bytě vázla při koupi zástava (dnes je takto zatíženo 80% bytů, které vlastníci financovali prostřednictvím hypotečního úvěru), vyplácí se finance až po jejím odstranění, nebo se alespoň na její odstranění částečně vážou.

9. Předání nemovitosti

 • Předávací protokol
 • Předání klíčů
 • Zjištění závad či nedostatků
 • Převedení všech energií

10. Daňové přiznání

 • Vyhotovíme znalecký posudek
 • Připravíme daňové přiznání (daň z nabytí, platí prodávající, neplatí se u prodeje družstevního bytu)
 • Z úschovy převedeme 4% daň na finanční úřad, ke kterému se nemovitost váže